На 8 марта в Страсбург (Франция) из Москвы от 9700₽ туда-обратно: перелет с Lufthansa + автобус

На 8 марта в Страсбург (Франция) из Москвы от 9700₽ туда-обратно: перелет с Lufthansa + автобус
https://ru.pirates.travel/bilety/na-8-marta-v-strasburg-franciya-iz-moskvy-ot-9700-tuda-obratno-perelet-s-lufthansa-avtobus/88629